Dự án.

Dưới đây là một trong số rất nhiều những dự án mà mình đã thực hiện. Ngoài những dự án của các doanh nghiệp còn có cả những dự án của cá nhân mình nữa. Với mình, ngoài những tiêu chuẩn về thiết kế thì không có khái niệm cụ thể giữa cái đẹp & xấu. Có một câu nói mà mình rất thích, đó là “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình”. Trong thiết kế, điều quan trọng nhất đó chính là thấu hiểu mong muốn của Khách hàng và cụ thể hóa mong muốn đó bằng tất cả khả năng của mình. Có thể mong muốn đó của Khách hàng không hoàn mỹ trong mắt nhiều người nhưng với Khách hàng thì đó đã là điều tuyệt vời nhất rồi 🙂

I craft experiences to connect brand with people.