Hi, I'm Pha.

Graphic Design

Hi, I'm Pha.

UX & UI / Graphic Design

Dự án.

Đây là một trong những dự án mà mình đã thực hiện.

Blog.

Ngoài công việc chính là Thiết kế thì mình còn có một sở thích khác đó là viết lách. Vì vậy chuyên mục Blog này sẽ là nơi mình chia sẻ những thông tin mà mình biết hoặc những thông tin hữu ích mình tổng hợp được. 

I craft experiences to connect brand with people.